Zilveren Kruis

OZF Zorgverzekeringen

Interpolis

Avero Achmea (inclusief volmachten IAK, Nedasco, Aevitae en Turien & Co.)

VGZ en dochtermaatschappijen zoals IZA, IZZ en Unive

Caresq

FBTO

A.S.R. (met labels Caresco, Aevitae, IAK, Ditzo en De Amersfoortse)

ONVZ (met labels VVAA en PNO Zorg)

ENO (met labels Zorgdirect, HollandZorg en Salland Zorgverzekeringen)

Zorg & Zekerheid

DSW

Stad Holland

In Twente Zorgverzekeraar

Vergoeding en kosten

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van uw verzekering heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts of bedrijfsarts. Hierin moeten de volgende gegevens staan:

– Praktijkgegevens van de arts, inclusief persoonlijke AGB-code;

– Uw eigen NAW-gegevens;

– Een expliciete uitspraak van de verwijzer over een vermoeden van een DSM-IV stoornis.

– Een expliciete keuze van de verwijzer voor behandeling binnen de generalistische basis GGZ;

– De datum op de verwijsbrief moet voor het eerste gesprek zijn afgegeven;

– Handtekening van de verwijzer/stempel van de praktijk.

Ik heb met een aantal verzekeraars een contract. Als u verzekerd bent bij een van deze maatschappijen, dan kan ik de behandelkosten direct bij uw verzekeraar declareren. Hiernaast ziet u een overzicht van gecontracteerde verzekeraars.

 

Als u niet bij een gecontracteerde verzekeraar bent aangesloten, hangt het af van uw polis voor hoeveel vergoeding u in aanmerking komt. Meestal wordt een gedeelte van de kosten vergoed, bij een uitgebreide polis soms 100%. Het beste is om even met uw verzekeraar te bellen en na te vragen hoe het voor u uitpakt. Daarbij kunt u mijn AGB praktijkcode (94057878) en BIG-registratienummer (19064855725) noemen.

Krijgt u (gedeeltelijke) vergoeding, dan moet u gedurende de behandeling eerst zelf de gesprekskosten voldoen en kunt u bij afsluiting van de behandeling een restitutiefactuur bij uw verzekeraar indienen voor vergoeding achteraf.

 

Kosten basis GGZ

Voor verzekerde zorg zijn tarief-afspraken gemaakt, vastgelegd door de Nederlandse Zorgautoriteit. Als u die wilt inzien, kunt u op www.NZA.nl een PDF downloaden bij “prestaties en tarieven” onder generalistische basis GGZ.

Vergoeding van psychologische hulp valt onder de basisverzekering. Als ik een contract heb met uw verzekeraar wordt 100% van de kosten vergoed, behalve het verplichte eigen risico. In 2020 bedraagt dat € 385,-.

Mijn particuliere gesprekstarief (vanaf 1 augustus 2020) is € 105,- per sessie.

Als u geen aanspraak wilt of kunt maken op verzekerde zorg, kunt u voor hulp tegen dit tarief bij mij terecht. U heeft dan geen verwijsbrief nodig.