Individuele begeleiding

Soms heeft een werknemer speciale aandacht nodig, bijvoorbeeld bij:

  • (agressie-) incidenten op de werkvloer
  • stagneren van de re-integratie
  • overspannenheid/burn-out
  • onenigheid tussen collega’s
  • verlies aan werkplezier of motivatie
  • onbegrepen psychische klachten
  • herhaaldelijk verzuim
  • communicatieproblemen

 

Hier biedt één-op-één psychologische ondersteuning van De Ruimte uitkomst.

 

Hoe

Na verwijzing van bedrijfsarts of manager spreken we een intake af, die we beeldbellend online of live in de praktijk houden. In één of twee sessies zetten we op een rijtje wat er aan de hand is en waar men mee geholpen wil worden. Meestal worden er enkele psychologische vragenlijsten gebruikt om de klachten te verhelderen. Daarna maken we een plan en spreken we af hoeveel sessies we nodig zullen hebben om de gewenste stappen te maken. Soms is één sessie genoeg om van de probleemverkenning direct tot een advies en een volgende stap te komen, meestal omvat het traject zo’n vijf gesprekken.

 

Wat

Individuele begeleiding wordt uitgevoerd volgens de beroepscode GZ-Psychologen. De behandeling is een maatwerktraject, waarin informatie (psycho-educatie), interventie (cognitieve gedragstherapie) en ondersteuning worden geboden, waarbij de hulpbehoefte van betrokkene leidend is. Met zijn/haar instemming kunnen er conclusies worden teruggekoppeld aan de bedrijfsarts en kan er zonodig een driehoeksgesprek worden gehouden. Er worden door De Ruimte geen persoonlijke details teruggekoppeld aan de werkgever.

 

Kosten

Een individuele sessie kost € 136,-. Er wordt geen BTW berekend.