Expertise-onderzoek

Bedrijfsartsen kunnen bij De Ruimte een psychologisch onderzoek aanvragen voor medewerkers in verzuim of met functioneringsproblemen, bijvoorbeeld:

  • als na een ziekteperiode de mentale belastbaarheid ingeschat moet worden;
  • bij onverklaarde klachten of onbegrepen verzuim;
  • als een bepaalde copingstijl gedurige re-integratie in de weg staat;
  • als er handvaten geboden moeten worden om het psychisch herstel te ondersteunen en men niet weet hoe die hulp er uit zou moeten zien;
  • als er al vele stappen zijn gezet om re-integratie te bevorderen en dit toch niet lukt;
  • voor differientiële diagnostiek bij (vermoedelijke) neuropsychologische beperkingen.

 

In een PDO (psycho-diagnostisch onderzoek) of een NPDO (neuropsychologisch onderzoek; accent op cognitief en executief functioneren) wordt gebruik gemaakt van psychologische vragenlijsten en tests. Afname van een onderzoek duurt ongeveer een dagdeel, een NPDO omvat meestal twee (verspreide) dagdelen.

 

In de resulterende rapportage wordt per testonderdeel inzage gegeven in de uitkomsten, gevolgd door een conclusie met samenvattend inzicht en advies. Dit gebeurt in klare taal en als het kan zonder jargon, zodat niet alleen de bedrijfsarts maar ook de onderzochte medewerker zich geholpen voelt. Begrijpen waar klachten vandaan komen, waarom ze niet vanzelf over zijn gaan en waar ruimte zit voor herstel, is voor allen emanciperend en helpend.

 

Onderzoeken worden in opdracht van de bedrijfsarts uitgevoerd. De kosten worden bij de werkgever in rekening gebracht. De rapportage wordt met de bedrijfsarts en de medewerker samen besproken en is strikt vertrouwelijk. De medewerker kan ook vooraf een één-op-één terugkoppeling vragen en krijgt sowieso een afschrift van het rapport. De bedrijfsarts stemt vervolgens met de medewerker af welke informatie in het re-integratie-dossier opgenomen mag worden.

 

Kosten: vanaf  € 1075,-. Op basis van voorbespreking met de bedrijfsarts en offerte.