Wilt u een offerte aanvragen of overleggen over een situatie? Neem a.u.b. telefonisch contact met mij op.

Bent u op zoek naar een geïntegreerde behandeling van burn-out klachten, depressie of verzuim in samenhang met psychische klachten?

Ruimtewerk, een nieuw aanbod van praktijk De Ruimte, is wellicht het passende antwoord: een intensieve, multidisciplinaire benadering die zorgt voor opbouw van mentale en fysieke conditie, met aandacht voor leefstijlfactoren en terugvalpreventie. Instroom mogelijk vanaf augustus 2020.

Bekijk hier de website van Ruimtewerk.

Ruimtewerk_duinen

Bedrijfspsychologie

Als mensen vastlopen in verzuim, conflicten hebben op het werk, of niet goed aan de slag raken ondanks een afgewogen opbouwplan, kan het helpen als er een onpartijdig iemand meekijkt wat er aan de hand is. Het is ook mogelijk om mij in te zetten als medewerkers speciale aandacht nodig hebben omdat zij een incident hebben meegemaakt op de werkvloer.

Bedrijfsartsen, verzuimmanagers en teamleiders kunnen mij benaderen voor ondersteuning. Mijn inzet kan bestaan uit gesprekken om het herstel en de reïntegratie te ondersteunen, intervisie voor teams, coaching voor teamleiders hoe zij zelf verzuim het beste kunnen begeleiden, of onderzoek naar de factoren die meespelen bij een achterblijvende reïntegratie of langdurige uitval. 

 

Gesprekken kosten € 125,- per sessie van 45 minuten. Binnen deze prijs valt ook de administratieve afhandeling.

 

Onderzoek

Bedrijfsartsen kunnen bij mij een uitgebreid psychologisch onderzoek aanvragen, met bijvoorbeeld vragen als: Waarom heeft deze medewerker nu klachten, of juist deze klachten? Hoe groot is de mentale belastbaarheid op dit moment? Wat is de copingstijl van deze medewerker en zijn er specifieke psychologische factoren die een gezonde reïntegratie belemmeren? Langs welke weg kan het herstel zo goed mogelijk op gang komen?

Vaak betekent dat laatste: welke stappen kan de medewerker zelf zetten om het herstel te bevorderen en op welke manier kan het reïntegratieplan daar het beste op aansluiten? De rapportage over de uitkomsten van het onderzoek zijn er op gericht deze vragen te beantwoorden.

 

Als er in de vraagstelling ook neuropsychologische factoren meespelen, kan er een NPDO uitgevoerd worden. Het accent ligt dan op het cognitief en executief functioneren.

Onderzoeken voer ik uit in opdracht van de bedrijfsarts. De kosten worden bij de werkgever in rekening gebracht. De rapportage die ik op basis van het onderzoek schrijf  bespreek ik met de bedrijfsarts en de medewerker samen en is strikt vertrouwelijk. De medewerker kan ook vooraf een 1:1 terugkoppeling vragen en krijgt sowieso een afschrift van het rapport. De bedrijfsarts stemt vervolgens met de medewerker af welke informatie in het reïntegratiebeleid opgenomen mag worden.

 

Wilt u een offerte aanvragen of overleggen over een situatie? Neem a.u.b. telefonisch contact met mij op.