Acute nood

Met acute psychische nood, zelfbeschadiging of suicidaliteit kunt u niet bij mij terecht. Dan kunt u beter contact opnemen met de huisartsenpost, spoedeisende hulp van een ziekenhuis, of met een GGZ-crisisdienst bij u in de buurt.

Wanneer basis GGZ?

Misschien vraagt u zich al een tijdje af waarom u de laatste tijd zo gespannen of somber bent, of niet meer in uw gewone doen. Misschien komen sommige problemen steeds terug. Mogelijk heeft de huisarts of iemand uit uw omgeving gezegd dat u eens naar een psycholoog moet. U wilt een luisterend oor, aan uzelf werken…

 

In praktijk De Ruimte kunt u terecht voor ambulante, kortdurende psychologische behandelingen voor volwassenen. Ik hanteer een persoonlijke, op maat gemaakte benadering en onderhoud graag korte lijnen met verwijzers. De reikwijdte van een behandeling kan strekken van een tijdelijk steuntje in de rug tot aanpak van meer structurele problematiek. Aanmeldingsklachten kunnen bijvoorbeeld zijn:

– somberheid, nergens meer zin in hebben

– overspannenheid

– werkgerelateerde problemen of conflicten

– angst- of dwangklachten

– onzekerheid, minderwaardigheidsgevoelens

– klachten na het meemaken van een traumatische gebeurtenis

– relatieproblemen

– slaapproblemen

– zingevingsvragen

Afspraak verzetten?

Afspraak verzetten of afzeggen? Dat kan minimaal 24 uur van te voren.

Vervanging

Mocht ik langdurig ziek worden of om andere redenen geen voortgang kunnen geven aan uw behandeling, dan kan waarnemend collega GZ-psycholoog dhr. C. Cobelens uw dossier desgewenst overnemen.

Contactgegevens:

06-42908445

info@cooscobelens.nl.

Hoe gaat een behandeling in z’n werk?

In het eerste gesprek –de intake–  zullen we eerst op een rijtje zetten wat er aan de hand is: wat zijn de klachten en hoe bent u er tot nog toe mee omgegaan? Bij de intake hoort ook psychologische diagnostiek met vragenlijsten.

 

Een meting van uw klachtenniveau is een standaard onderdeel. Ook aan het einde van de behandeling zullen we nogmaals het klachtenniveau meten. Deze metingen zijn verplicht gesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit en vindt plaats i.h.k.v. ROM; Routine Outcome Monitoring. De uitkomsten van de ingevulde vragenlijsten nemen we samen door en worden niet met derden gedeeld, behalve als daar noodzaak toe is en u uitdrukkelijk toestemming geeft.

 

Aan de hand van de inventarisatie zal er een diagnose worden gesteld en stellen wij samen behandeldoelen op, die worden vastgelegd in een behandelplan. Dan wordt ook duidelijk hoeveel sessies er ongeveer nodig zullen zijn. De behandeling zal aansluitend op de intake van start gaan.

 

Een behandelsessie duurt 45 minuten, met uitloopmogelijkheid tot maximaal 60 minuten. Aan het begin van de behandeling plannen we gesprekken doorgaans een keer per week, later meestal een keer in de twee of drie weken.

 

Als u een afspraak wilt verzetten of afzeggen, dan is de termijn 24 uur (werkdagen) van te voren. Als u later belt dat u niet kunt komen, worden de gesprekskosten toch in rekening gebracht en moet u die zelf betalen (verzekeraars betalen geen “no show” afspraken). Het tarief bedraagt € 105,- per sessie.

Afspraak verzetten of afzeggen? Dat kan kostenloos tot minimaal 24 uur (werkdagen) van te voren.

Meer info

Meer over de LVVP:

www.LVVP.info

 

Meer over de NVGzP:

www.nvgzp.nl

 

Download hier het Register

Kwaliteitswaarborg

De praktijk beschikt over een kwaliteitsstatuut, dat u op aanvraag kunt inzien. Ik werk aan de hand van de beroepscode van de Landelijke Vereniging voor Psychologen en Psychotherapeuten en neem deel aan de 5-jaarlijke visitatie. Najaar 2020 heb ik voor de tweede keer met goed gevolg aan een visitatieronde deelgenomen. Daarnaast ben ik lid van de beroepsvereniging voor GZ-psychologen, de NVGzP.

Meer over de LVVP: www.LVVP.info

Meer over de NVGzP: www.nvgzp.nl

 

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is onlangs van kracht geworden en is bedoeld om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en de positie van de patiënt te versterken. Genoemde beroepsverenigingen voorzien in regelingen in geval van klachten of geschillen. Kijk hier voor meer info.

 

Ik ben verbonden aan een intervisieteam, bestaand uit collega’s psychologen / psychotherapeuten. Hierin worden behandelingen (diagnostiek, indicatiestelling, behandelproces) besproken. Eventuele incidenten worden daar gemeld en besproken.

 

Mocht ik langdurig ziek worden of om andere redenen geen voortgang kunnen geven aan uw behandeling, dan kan waarnemend collega GZ-psycholoog dhr. C. Cobelens uw dossier desgewenst overnemen. Zijn contactgegevens zijn: 06-42908445 en info@cooscobelens.nl.